Diplomat Communications har full fart. Rörelsemarginalen steg från 4,1 procent till 13 procent, medan omsättningen par anställd ökade med 21 procent till 2,1 miljoner kronor, enligt Dagens Opinion.

Hela Diplomat Gruppen, där även Bryssel-kontoret och reklambyrån Youme ingår, omsatte 63 miljoner kronor och hade en byråintäkt på 50 miljoner kronor.

Här stod Diplomat Communications för en omsättning på 45,9 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 6,1 miljoner kronor.

Diplomat Communications delade ut 3,5 miljoner kronor, varav merparten gick till de tre huvudägarna: Björn Nyblom, Gunnar Sonesson och Anders Oremark.