I dagens Sydsvenskan berättade styrelseordföranden Gunilla Herlitz att revisorerna från PWC gett rekommendationen att inte bevilja ansvarsfrihet för bolagets förre vd Johan Ståhl.

I praktiken innebär detta att stämman kan rikta skadeståndsanspråk mot den förra ledningen och Johan Ståhl:
– Med bolag i den här storleken är nekad ansvarsfrihet extremt ovanligt. Jag försöker tänka på tidigare fall och det som aktualiseras är affärer som Trustor och HQ-bank, säger Daniel Stattin professor i civil- och associationsrätt på juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet.

Vad säger revisorernas rekommendation om affären?
– Det här har inga följder i sig mer än att rekommendationen håller frågan uppe. Det visar att ägarna ser allvarligt på affären.

Vad kan det här få för konsekvenser för Sydsvenskan?
– Det är en skada för ägarna, även om jag inte kan göra en närmare kritisk bedömning. Vad gäller fallskärmen verkar det som ett skrivfel - att uppfatta att VD får bonus på förlust framstår som orimligt. I den mån något betalats ut med anledning av det avtalet borde det inte vara omöjligt att kräva en återgång - det omförhandlade avtalet kan emellertid vara en annan sak.

Verkar revisorerna ha gjort en rimlig bedömning eller är du förvånad?
– Utifrån det jag vet är beslutet riktigt. Jag skulle rekommenderat samma sak. Det är viktigt att understryka att deras bedömning inte får några direkta följder mer än att bolaget får ett extra år på sig att komma med ett skadeståndsanspråk.

Hur lång kan den här processen bli?
– Det kan bli en utdragen process. Om det som står i media om försäljningen stämmer är det enligt min bedömning ett solklart brott mot VD:s lojalitetsplikt. Om man kan visa att det har lett till skada blir det fråga om skadestånd. Nu när revisorerna har nekat honom ansvarsfrihet har bolagsstämman ett år på sig att komma med ett skadeståndsanspråk.

Hur ovanliga är den här typen av fall?
– Både och. Att det finns personer med styrelseuppdrag som tillskansar sig pengar på bolagets bekostnad sker så gott som varje år. När det gäller stora företag och belopp i den här storleken finns det få motsvarigheter. Större bolag brukar ha ordentliga kontroller. Det är egentligen bara Trustor-härvan och HQ-bank som överträffar det här.