Dela sidan:

Siffrorna i årets första Orvesto Konsument var en dyster läsning för dagstidningarna och tidskriftsförlagen.

Resumés medieanalytiker Olle Lidbom på Vassa Eggen tror att siffrorna i Orvesto kan förklara de nedskärningar som de stora tidningshusen genomförde under hösten 2011:
– Det är en katastrof både för tidskrifter och dagspressen. Siffrorna ger en förklaring till de sparpaket som de stora förlagen genomfört den senaste tiden. Det är uppenbart.

Finns det några ljusglimtar?
– Det finns inga som kommer undan om man ser till förlagsnivån. Det finns inga positiva tendenser.

Vad ser du som de viktigaste förklaringarna bakom de svaga siffrorna?
– Läsarflykten till internet har en mindre del i förklaringen än man tror. En viktigare orsak är överetableringen som på sikt måste slå ut flera titlar.

Men för dagspressen är väl ändå de digitala plattformarna en viktig faktor?
– Där är jag inte heller helt säker på det. Det finns andra saker, däribland prissättningen och kvalitén i dagstidningarnas journalistik som inte är oviktig. För dagstidningar tror jag snarare att läsarna flytt till mobilen än nätet. Internet är en väldigt lätt förklaringsmodell och jag tror inte att förlagen ska leta svaren där.

Vad är mest anmärkningsvärt med Orvesto Konsument 2012?
– Jag slogs av att jag tänkte "det här här är inte så dåligt", när jag såg titlar som hade backat med 5 procent. Det går dåligt för alla mer eller mindre. Framförallt går det dåligt för titlar som har målgruppen unga tjejer. Unga tjejer läser inte tidningar lika mycket längre och det beror till stor del på framväxten av modebloggare. Man ser också att kvällstidningarnas bilagor, som tidigare har varit en kassako, har svårt att hålla uppe siffrorna och de flesta har tappat en tredjedel av sina läsare i räckvidd.

Finns det några faktorer som kan vända utvecklingen?
– På ganska kort sikt kommer flera titlar att läggas ner, då kommer utvecklingen att stabileras. Vi kan inte ha ett så pass stort utbud som vi har i dag. Det kommer att finnas plats för 3-4 modetidningar för kvinnor, 2-3 för män et cetera. Utbudet är inte hållbart.

Vilka titlar tror du kommer att försvinna?
– Tidningen S nådde bara 60 000, vilket måste ses som svagt för en skvallertidning, ambitionen måste ha varit mycket högre. Isabella nådde bara 35 000 och Chic backade till under 100 000 för första gången. Jag tror inte att dessa titlar kommer att överleva i mer än ett år.


Dela sidan: