I årets första Orvesto Konsument hamnar Tidningen Vi på samma räckvidd som förra året.

Men år av underskott gör att tidningen blöder ekonomiskt. Nu tvingas reporten Peter Fröberg Idling och redaktören Åke Persson lämna tidningen tillsammans med ytterligare en anställd på marknadsavdelningen.

– Vi måste hålla i våra intäkter för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga i en tuff bransch. Egentligen ser det rätt bra ut, vi har halverat underskottet sedan jag tillträdde för ett år sedan och kommer att nå ett nollreslutat för 2013, men det kommer inte att vara gratis, säger Sofia Wadensjö Karen Tidningen Vi: s chefredaktör och vd till Resume.se.

Vad kommer ni att göra för att inte tvingas banta redaktionen ytterligare?
– Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta lönsamhet. Det gäller bland annat att hitta nya lönsamma evenemang och ännu fler kundtidningsuppdrag. Det viktigaste är att vässa tidningen. Företaget har gått back i många år och det är mitt uppdrag att vända det.

Fanns det inga alternativ till att låta tre lämna tidningen?
– Nej, tyvärr inte.