Resume.se kunde i fredags berätt hur fackförbundet Unionen varslat om strejk och att detta bland annat omfattade egna leverantören Carat. Unionens marknadschef Fredrik Nilsson uppgav att de att hela endast var ett "märkligt sammanträffande".

Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen avblåser nu strejken. Detta efter att parterna kommit överens om ett nytt kollektivavtal under söndagen:
– Vi har gått igenom viktiga förändringar i kollektivavtalet. Det gjorde att vi kunde gå med på Unionens krav på lönehöjningar, säger Charlott Richardson, förbundsdirektör på Medieföretagen.

Det nya avtalet innebär löneökningar på 2,6 procent samt ytterligare 0,2 procent från tidigare avtal om kompetensutveckling.

Alla anställda är också garanterade en löneökning på 300 kronor oavsett prestation och måluppfyllelse:
– Hade Unionen varit beredda att förhandla om dessa förändringar innan de varslade om strejk hade vi kunnat träffa avtal redan då. Nu valde Unionen istället att helt i onödan strejka istället för att förhandla, säger Stefan Koskinen förbundsdirektör på Almega Tjänsteföretagen.

Det nya avtalet börja gälla från och med den 10 juni i stället för den 1 maj, vilket innebär att de anställda missar lönehöjningar för perioden däremellen.

Det nya avtalet innebär också:
– Företrädesrätt till anställning gäller inte vid tidsbegränsade anställningar kortare än en månad.
– Föräldralön begränsas för inkomstnivåer över 15 prisbasbelopp.
– Alla tidsbegränsade anställningar får en inbyggd provanställning under de första sex månaderna.
– Övertidstaket höjs till 200 timmar med möjlighet att lokalt komma överens om ytterligare 100 timmar övertid.