Deasigns affärsplan för OY Design var att bolaget skulle vara lönsamt utan koncernstöd senast 2011. Men detta har inte gått att uppnå och nu läggs bolaget ned:

–Beslutet är naturligtvis tufft för de medarbetare som drabbas, liksom för våra nöjda kunder i Finland. Men i ett långsiktigt perspektiv, där vi värderar stabiliteten i gruppen, är detta nödvändigt och rätt, säger Axel Bendrik, VD och koncernchef i Deasign i en kommentar.

Deasign i Finland har också inlett samarbete med flera nya kunder under det gångna året, men detta har inte räckt för att skapa lönsamhet och nu ser inte koncernledningen någon annan lösning än att försätta bolaget i konkurs:
– Jag vill poängtera att vårt team i Finland har gjort ett utmärkt arbete under svåra affärsmässiga förutsättningar, säger Axel Bendrik i en kommentar.

Övriga bolag inom Deasign Group berörs inte av konkursen.

Deasign Group är en digital koncern med fyra dotterdolag: Deasign AB i Sverige, Fröjd Interactive AB också det i Sverige, Deasing LLC i Ryssland och Design OY i Finland, som nu alltså läggs ned.

Deasing Group har kunder som Comviq, Samsung, Mediamarkt och Arla Food.