"Jung är en nyfiken kommunikationsbyrå som inspireras av populärkultur."

Så inleder Jung sin förvaltningsberättelse för 2011.

Byrån konstaterar att 2011 var ett bra år och att man efter en lång period med strategisk tillväxt fattat beslutet att investera i personer och lokal.

Byrån växte från 25 till 36 anställda under förra året och har passerat 40 anställda i år:
– Vad som känns särskilt kul är att vi växer samtidigt som vår kreativitet frodas. Det är lätt att tappa i kvalitet när man växer, men vi vinner fler priser än någonsin, säger Claes Bodén, vd på Jung i en kommentar.

Jung vann guld i Sabre Awards inom kategorierna Digital Campaign för Volvo Cars, Food & Beverage för Procordia och Guerilla Marketing för Sony Mobile. Jung vann även Spinn-kategorin Årets Konsumentkampanj för Microsoft/X-box.

Att vinna tävlingar är en sak, men Jungs resultat efter finansiella poster, finansnettot, backar från 9 miljoner kronor till 7,4 miljoner kronor.

En bidragande orsak kan naturligtvis vara utökningen av personal, där lönekostnaden steg från 8,8 miljoner kronor under 2010 till nära 12,9 miljoner kronor året efter, men samtidigt ökade nettomsättningen från 45 miljoner kronor till 55,2 miljoner kronor.

Byråns största tillväxt ligger inom internationella uppdrag – intäkterna från internationella uppdragsgivare har ökat med i genomsnitt 48 procent sedan år 2007. Just den internationella delen av uppdragen stod för 34 procent av de totala byråintäkterna under 2011:
– Sverige är vår hemmamarknad men det känns fantastiskt att exportera svensk kreativitet, säger Claes Bodén i en kommentar.

Jung har kunder som Absolut Vodka, Volvo, Sony, Thule, Adidas och Procter & Gamble (ny kund under 2011 ).

Jung konstaterar att byrån har: "vuxit kraftigt de senaste åren och för att stå starka även framöver inleddes under 2011 ett strategiskt arbete med större investeringar i personal, lokaler och utveckling – ett arbete som fortsätter under 2012."