TV4 åker på flera bakslag hos Granskningsnämnden för radio och tv.

För det första fälls Svenska Hjältar-galan för olika rekonstruktioner av misshandelsfall.

Ett inslag visade bland annat hur en man misshandlade en kvinna på en äng, medan ett annat illustrerade ett slagsmål mellan tre män i en spårvagn - rekonstruktionen varvades med autentiska bilder från en övervakningskamera.

Granskningsnämnden anser att inslagen stred mot bestämmelsen om att ta hänsyn till mediets genomslagskraft. Detta mot bakgrund av att scenerna innehöll kraftigt våld som samtidigt som det rör sig om ett familjeunderhållningsprogram.

TV4 har också fällts av nämnden för att ha visat flera sekvenser med slag och sparkar från en kampsportsgala.

Nämnden anser att även detta inslag stred mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft med tanke på sändningstiden.