Den före detta arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin har idag PO-anmält Expressen. Han vänder sig bland annat emot en publicering den 21 juni i är där Expressen gjorde en: "koppling mellan att jag var föreslagen som ny styrelseledamot och denne huvudägares politiska åsikter."

I anmälan framgår att han ringde upp Expressen och omedelbart gav en intervju där han å det bestämdaste tog avstånd från dessa åsikter. Han gav även liknande intervjuer till Svenska Dagbladet och TT eftersom han tycker att det var: "oerhört olyckligt att sammankopplas med de politiska åsikter det handlar om."

Han konstaterar också att ett bolag med nära 1 5000 aktieägare inte är någon "politisk diskussionsklubb" att han som styrelseledamot har som uppgift att se till samtliga intressen hos aktieägare. Det vill säga inte bara ens intressen, vilket också Sven-Otto Littorin tyckte att han tydligt framförde i intervjun.

Vid bolagsstämman nyligen valde bolaget en ny styrelse och Sven-Otto Littorin blev en av fyra styrelseledamöter. Bolaget fick också ny vd och ordförande.

Sven-Otto Littorin är nu rasande över att Expressen gör en större artikel där man på nytt försöker göra "vänskaps- och åsiktskopplingar mellan mig och Brinkmann.

Han tycker att artikeln baseras på ogrundade rykten och skvaller och har till syfte att: "skada mig – trots att jag redan har blivit intervjuad i just denna fråga."

Sven Otto Littorin konstaterar också att han sedan två år tillbaka varken haft uppdrag i Sverige samt att han bor utomlands sedan ett och ett halvt år tillbaka.

"Jag är inte längre en figur i den allmänna debatten och har avsiktligt avstått från att ställa upp på de flesta intervjuförfrågningar utom någon enstaka av privat karaktär. Grunden för allmänintresset kring min person bör därmed ha minskat dramatiskt för att motivera en andra artikel utan att något nytt i sak har inträffat."

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson:

– Jag hade inte hört talas om Littorins missnöje förrän Resumé skrev om PO-anmälan. I anmälan hävdar Littorin uppenbarligen att han han "avstått från att ställa upp på de flesta intervjuförfrågningar", men i samma anmälan nämner han att han låtit sig intervjuas av Svenska Dagbladet och TT och Expressen...

– Den pressetiska processen får ju ha sin gilla gång, men jag kan bara konstatera att det är fullt rimligt att rapportera om en ex-minister som sitter i styrelsen för bolag som kontrolleras av en känd högerextremist. Littorin har ju fått kommentera detta i Expressen och jag kan bara konstatera att han väljer att ta strid om artiklar om affärer, men såvitt känt inte om Aftonbladets tidigare granskning av hans förehavanden i andra sammanhang. Det är ju lite intressant, möjligen, säger Thomas Mattsson.