– Futurnitures förslag är inbjudande, lustfyllt och väcker många positiva känslor. Sverige förtjänar en tydlig plats på den internationella matkartan och med detta konceptförslag har vi alla möjligheter att lyckas, säger Ami Hovstadius, projektledare för kommunikationsstrategin Sverige – det nya matlandet på Visit Sweden i en kommentar.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson lanserade Sverige det nya matlandet år 2008. Tanken var att göra Sverige till Europas främsta matland.

Sedan dess har Visit Sweden, Exportrådet, Jordbruksverket och aktörer inom matbranschen utformat en gemensam plattform.

Futurniture har nu tagit denna plattform ytterligare ett steg genom att visa hur man kan levandegöra Sverige som ett attraktivt matland, locka fler att resa hit just på grund av maten och även få fler att köpa våra matprodukter.

Det nya konceptet lanseras i höst:
– Att få sätta Sverige på kartan som ett matland är en fantastiskt rolig uppgift, säger Fredrik Nilsson, CD på Futurniture i en kommentar.

Han menar att Sveriges matarv ligger i tiden och att matintresserade över hela världen visar intresse för vår matkultur:
– Nu ska vi bara berätta om det, säger Fredrik Nilsson i en kommentar.

Arbetsgruppen består av:
Jakob Lind, projektledare
Johan Kinnman, produktionsledare
Fredrik Nilsson, CD
Jenny Gromark Wennberg, copywriter
Maria Lindroos, AD