Förutom att bland annat K-G Bergström har gått in som ny ledamot i granskningsnämnden för radio och tv har nämndens vice ordförande Henrik Jermsten utsetts till ny ordförande.

Den tidigare andre vice ordförande, Helena Jäderblom, har utsetts till ny vice ordförande.

Granskningsnämndens fullständiga nya organisation ser ut som följer:
Justititerådet: Henrik Jermsten
Journalisten och forskaren: Maria Edström
Chefredaktören: Elisabet Bäck
Journalisten: Leif Hedman
Filmforskaren och vd:n:
Jan Holmberg
Journalisten:
K-G Bergström
Journalisten och författaren:
Ingrid Carlberg

Ersättare:
Justitierådet: Helena Jäderblom
Vd:n: Pia Kronqvist
Journalisten och författaren: Dilsa Demirbag-Sten

Förordnande gäller från och med den 1 juli i år till och med den 30 juni 2015.

Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.