Den Schibsted-ägda Spotify-utmanaren Aspiro ser ljust på framtiden. Bolaget hade en 147-procent tillväxt inom affärsområdet Music under 2011.

Aspiro har också ingått avtal med norska Canal Digital under det gångna året, vilket innebär att musiktjänsten Wimp blev en del av tv-abonnemanget och därmed tillgänglig för hela 700 000 kunder. Aspiro har också introducerat Wimp på den tyska marknaden och förbereder en liknande lansering i Holland.

Företaget har också meddelat att dess nuvarande vd Gunnar Sellaeg och finansdirektören Peter Tonstad lämnar bolaget vid årsskiftet. Detta eftersom man strukturerar om affärsområdena Music och TV, där den sistnämndas betydelse minskar och då minskar också deras ansvarsområden.

Ledningen och styrelsen bedömer nu också att Aspiros nuvarande finansiella tillgångar inte räcker för att kunna utveckla bolagets fulla potential. Styrelsen har därför fattat beslut om att genomföra en företrädesemission där planen är att bolaget ska få in 100 miljoner.

Den största aktieägaren, Streaming Media, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, vilket motsvarar 74 procent av företrädesemission.

Styrelsen konstaterar följande:
"Det är styrelsens uppfattning att Aspiro med nuvarande strategi och pågående aktiviteter i kombination med en kapitalanskaffning kommer gynna Bolagets ägare och skapa förutsättningar för den lönsamhetspotential som Bolaget besitter."

Teckningstiden för emissionen löper från och med den 20 augusti 2012 till och med den 3 september 2012.

För att kunna klubba igenom emissionen håller Aspiro en extrainsatt bolagsstämma den 13 augusti.

Pareto Öhman är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är juridisk rådgivare till Aspiro i samband med företrädesemissionen.