Patriksson Communication är ett helägt dotterbolag till Verdani Holding.

Patriksson har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Byrån går bra och ökar sin nettoomsättning med cirka sju miljoner kronor till 30,5 miljoner kronor. Byrån fördubblar också sitt resultat efter finansiella poster, finansnettot, till 3,2 miljoner kronor.

Patriksson har ökat antalet anställda från 20 till 28 personer och har en ljus syn på framtiden.

Så här skriver man i förvaltningsberättelsen: "Bolaget ser en fortsätt ökning av antalet pan-skandinaviska uppdrag och representerar idag majoriteten av sina kunder på fler än en geografisk marknad."

Styrelsen ger dock ingen utdelning för det gångna året, utan vinsten plöjs ned i verksamheten.