Emma Svensson har gjort en kartläggning av lobbyisters olika arbetssituationer i Sverige, USA och EU. Den svenska situationen sticker ut.

– Sverige särskiljer sig genom att vi är väldigt particentrerade. I USA är det mer personcentrerat. Kongressmännen väljs i direktval och representerar framför allt sina supportrar. Både väljare och de som ger bidrag, säger hon.

Som en konsekvens av det har lobbyister ett större inflytande över vilka frågor som de kongressvalda driver.

– De som har mest pengar har störst sannolikhet att vinna. För att komma in i kongressen måste man ha bidragsgivare, vilka i sin tur vill ha igenom sina frågor.

Även om det i Sverige finns partibidrag och donatorer menar Emma Svensson att de inte gynnar de enskilda ledamöterna på samma sätt. De har allt jämt en partilinje att underordna sig.

– Politikerna I USA är friare att lobba för sin linje, säger hon.

De skilda förhållandena påverkar i sin tur hur pr-byråer arbetar i Sverige och vilket reellt inflytande de faktiskt har.

– I Sverige är lobbykonsultens roll att fungera som rådgivare och stöd. Kontakten med politiker sköter oftast organisationerna själva. I USA är konsulterna både rådgivare och sköter kontakten med politikerna. Det svenska systemet gör att lobbyisterna måste vara snällare än i USA och EU.

Varför?
– Därför att vi har det particenrerade systemet. Särintressen används som bollplank, och vi har ett system som säkrar upp och är ganska transparent. Är man intresserad är det lätt att få kunskap.

Gör det att de svenska konsulterna har mindre möjligheter att påverka politiken?
– Ja, jag tror det. Man kan inte förvänta sig några gentjänster på samma sätt som i USA, och jag tror att politikerna är mer benägna att lyssna till den som har bäst budskap snarare än mest pengar.