Kan
ye West och Anja Rubik syns i filmen som riskerar att väcka anstöt i USA.