Nowa Kommunikation finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Halmstad och har 25 medarbetare. Bo Bylunds roll är inom ett nytt tjänsteområde som heter Nowa Executive, där man tillhandahåller senior strategisk rådgivning.

66-årige Bo Bylund valde jobbet på Nowa för att han gärna ville jobba några år till med de erfarenheter och det nätverk han har och för att han tycker byråns ledningsduo Rune Nordströn och Anders Wallquist är stimulerande personer. Han tror att hans erfarenheter kan bidra på flera sätt:

- Jag har stora erfarenheter av att leda organisationer och är van vid att vara i rampljuset. Samtidigt har jag lärt mig krishantering på hög nivå och hur man skapar relationer med regeringskansli och riksdag. Jag har också betydande nätverk över hela landet.

Nowa Executive är ett nytt affärsområde - varför behöver företagen den här typen av rådgivning idag?

- En brist i många företag är att man inte har kompetenser inom viktiga områden man jobbar med eller påverkas av. Kunskaper om samhällsrelationer, hur det politiska systemet fungerar och frågor som på olika sätt är relaterade till kommunikation är viktigare för företagen än de ibland förstår. De privata företagen kan inte huka sig längre utan blir mer och mer utsatta för offentlig insyn, säger Bo Bylund.