Dela sidan:

Sponsringen har under de senaste tio åren uppvisat en stadig tillväxt. Under 2011 omsatte sponsringen i Sverige 5,8 miljarder kronor, enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM. Det innebär att sponsorinvesteringarna är något högre än investeringarna i tv-reklamen. Sponsringens andel av den totala reklamkakan, på 66 miljarder kronor, utgör 9 %.

När allmänheten får svara på frågan vad de skulle välja att sponsra är bilden radikalt annorlunda, mot hur annonsörerna väljer att fördela sina sponsorpengar idag. 43 % av allmänheten skulle lägga sina pengar på social sponsring och bara 24 % på idrott och 12 % på kultur. Enligt IRM så var den faktiska fördelningen för 2011 den omvända med cirka 72 % på idrott, 15 % socialt och 13 % kultur.

 

-  Det här är en tydlig signal till oss annonsörer vilka värderingar som råder i samhället. Men social sponsring har också fått ökat fokus de senaste åren och allt fler annonsörer lägger mer krut på sina sociala och humanitära insatser. Social sponsring är på väg att gå från att vara ett ansvar till att bli en möjlighet för affärer. Det är i huvudsak affärsmöjligheterna som gjort att annonsörerna historiskt sett prioriterat idrotten före kultur och social sponsring. Vi kommer nog att se stora förändringar över tiden på området social sponsring, säger Ricky Strandberg, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event i ett pressmeddelande.

 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer.


Dela sidan: