Dela sidan:

2005 sålde Centerpartiet den lönsamma tidningskoncernen Centertidningar till GP/Stampen. Intäkterna från försäljningen, 1 725 miljoner, placerade de i förvaltningsbolaget Randello Invest.

LO fick stora intäkter redan när de sålde 40,9 procent av sitt aktieinnehav i Aftonbladet på 90-talet liksom fastigheten i Klarakvarteren. 2009 sålde de ytterligare 41 procent i Aftonbladet. Kvar är en mindre ägarpost i Aftonbladet på 9,1 procent.

För 2011 redovisar Randello Invest samlade tillgångar på 1 550 miljoner mot 1 615 miljoner för 2010. De redovisar ett negativt resultat av förvaltningen på -24 miljoner kronor. Tillgångarna är uteslutande placerade i värdepapper.

LO Media ökar sina tillgångar från 1 065 miljoner 2010 till 1 078 förra året. Och levererar 58 miljoner i resultat. 76 procent av tilgångarna finns i värdepapper.

Av årsredovisningen framgår att Randello gett sina ägare, Centerpartiet, 54 miljoner kronor i utdelning. Pengarna används främst direkt i partiets verksamhet men Randello står också för bidragen till den fristående tankesmedjan Fores.

Pengarna till Centerpartiet kan jämföras med vad de bidrog med valåret 2010, då Randello skickade in 110 miljoner i partiets valbudget.

LO Media ger inga löpande bidrag, men under valår brukar LO:s egen valbudget hämtas ur LO Medias tillgångar. Enligt uppgift handlade det 2010 om 22 miljoner kronor.

2011 presenterade LO en utredning om sitt framtida medieengagemang. Ett inslag var ett förslag om att samordna fackförbundstidningarnas verksamhet, med en sammanslagning av de redaktionella resurserna. Ett konkret förslag om det kommer i höst. Men ett första steg har tagits när ett antal av fackförbundstidningarna i höst ska samlokaliseras på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm.

Ett annat förslag var att LO ska satsa 150 miljoner kronor från LO Media i ett "möjlighets­kapitalbolag". Från det ska medieentreprenörer kunna få pengar för projekt som driver samhällsdebatten åt vänster.

Med skiftet i LO-toppen har det dröjt med konkretiseringar av vad möjlighets­kapitalbolaget ska göra och hur det ska fungera. Men när Resumé frågade nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson under Almedalsveckan förklarade han att ett klargörande skulle komma tidigt i höst.


Dela sidan: