Dela sidan:

Det ser kärvt ut för det unga förlaget Moderna Tidskifter, som bland annat ger ut Pappa Magazine och agerar säljbolag åt Egoboost. I deras första bokslut som sträcker sig från den 9 augusti 2010 till den 31 december 2011 framgår att bolaget är konkursmässigt.

Omsättningen uppgick under de 17 månaderna till 9,5 miljoner kronor, men förlaget gör en rörelseförlust på -3,5 miljoner kronor. Det egna kapitalet i företaget ligger på -3,6 miljoner kronor, vilket får revisorn att konstatera: "Bolagets ekonomiska situation är sådan att ett betydande kapitaltillskott erfodras för att säkerställa den fortsatta driften".

Revisorn skriver också att han inte kan uttala sig om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller ej. Han noterar brister i den interna kontrollen, samt att moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter inte har redovisats i rätt tid eller med rätt belopp. "Styrelsen och vd:n har där med inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen" konstaterar han.

Dessutom har Moderna Tidskrifter en skatteskuld hos Kronofogden som skulle ha varit betald den 17 juli på 316 000 kronor. Men enligt bolagets vice vd Johan Möller betalades den in igår kväll (tar runt 5 arbetsdagar innan det syns). Han säger också att affärerna går enligt plan.
– Vi har räknat med det här. Det tar tid att bygga upp ett nytt förlag. Vi har 2012 ut på oss att generera ihop kapital.

Johan Möller säger också att förlagets tidningar kommer att komma ut som planerat, och att de aldrig har missat en löneutbetalning. Under perioden har bolaget i genomsnitt 22 anställda och personalkostnader på 5,5 miljoner kronor.
– Den dagliga driften är säkerställd. Men nu gäller det att generera mer pengar än så för att betala av skulderna.


Dela sidan: