Dela sidan:

De senaste åren har varit turbulenta för Lowe Brindfors. Byrån har tappat de tre största kunderna Saab, Vattenfall och Electrolux. Och det märks.

Under 2011 omsatte Lowe Brindfors 226 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 294 miljoner 2010 och 315 miljoner 2009. Byråintäkten landade på 113 miljoner kronor vilket är 22 procent sämre än 2010.

Resultatet efter finansiella poster under 2011 blev -31 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 900 000 kronor i vinst det föregående året. Räknar man bort management fees till nätverket blev rörelseförlusten "bara" 17,6 miljoner kronor.

Problemen kommer dessutom med stor sannolikhet att fortsätta under 2012 och 2013. Effekterna av Electrolux-tappet, ett uppdrag värt runt 30 miljoner kronor, syns inte i 2011-års bokslut.

Medeltalet anställda ökade något under året, från 104 till 107 stycken. Lönekostnaderna steg också en aning, både till styrelse och avgångne vd:n Bjarte Eide, liksom övriga personalen.


Dela sidan: