Dela sidan:

McCann Worldgroup AB, där McCann Stockholm (tidigare Storåkers), McCann Relations (tidigare Weber Shandwick) och Jensen Pamp har slagits samman, visar en rörelseförlust på 4 miljoner kronor under 2011. Det är en rejäl resultatförsämring mot 2010 då bolaget gjorde en vinst på nära 10 miljoner kronor, även om siffrorna inte är riktigt jämförbara eftersom fusionen genomfördes i fjol.
– Det handlar framför allt om marknadsläget och minskade investeringar från några av våra kunder, säger Robert Bryhn, vd för McCann Worldgroup.

Under 2011 omsatte bolaget 174 (157) miljoner kronor.
– Vårt resultat kan på många sätt hänföras till sammanslagnings- och strukturkostnader. Förlusten har mycket med pr-verksamheten att göra, säger Robert Bryhn.

De största kostnadsökningarna står personalkostnader och "övriga externa kostnader" för.

Prognosen för 2012 är ett fortsatt kämpigt läge som präglas av en tuff marknad och stor osäkerhet i ekonomin.
– Vi ser en försiktighet hos kunderna även om de jobbar på enligt plan. Det är få som satsar offensivt. Men vi ser ändå att vår konsolidering och förtydligande av erbjudandet ger resultat, och vi ser volymökningar på vissa håll i gruppen, säger Robert Bryhn.

MRM Stockholm, Starsky Digital Industries och Momentum Sverige är helägda dotterbolag till McCann Worldgroup.Dela sidan: