Trots det osäkra läget i ekonomin under fjolåret lyckades Åkestam Holst omsätta mer pengar än 2010. Byråintäkten var i stort sett oförändrad, och landade på 79 (79,5) miljoner kronor. 

Däremot sjunker vinsten ganska kraftigt. Resultatet efter finansiella poster landade på 5 (11) miljoner kronor. 
– Det lägre resultatet beror på att vi ökade personalstyrkan rätt kraftig under andra halvan av 2010, något som påverkade resultatet fullt ut först 2011. Visst är marginalen för låg, men flera av våra uppdragsgivare har känt av den osäkra konjunkturen och vi tror på att hålla uppe kvaliteten i vår leverans även under bistrare tider. Då får vi ibland överinvestera i våra jobb och acceptera en något lägre vinstmarginal. Bra partnerskap byggs under alla delar av konjunkturcykeln, inte bara i solsken, säger vd Göran Åkestam

De 10 ägarna i Åkestam Holst Holding delar på 3,5 miljoner kronor i aktieutdelning.