Under 2011 hade Garbergs en byråintäkt på 52 miljoner kronor. Det är något sämre än 2010 då byråintäkten var 56 miljoner kronor. Även rörelseresultatet försämrades under fjolåret, från 9,8 miljoner kronor 2010 till 3,7 miljoner 2011. Byråns vinstmarginal har gått ned från 23 procent 2009 till 7 procent förra året.

Enligt förvaltningsberättelsen kan det försämrade resultatet härledas till en "omställning av kundportföljen" som påbörjades 2010 och som har krävt ett ökat fokus på nykundsförsäljning. Det var under 2010 som Garbergs tappade Telenor till Lowe Brindfors. Men efter att byrån har tagit hem nya uppdrag som Norwegian och Tallink Silja tror de på en förbättring av resultatet i år.

Medeltalet anställda under 2011 var 45 (43) stycken.