Valentin&Byhr-gruppen omsatte 150 miljoner kronor under 2011, vilket är en ökning med 8 miljoner jämfört med 2010. Rörelseresultatet sjönk däremot, från 23 till 17 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till resultatförsämringen är Saabs konkurs. Valentin&Byhr har fodringar på 11,8 miljoner kronor på konkursboet som de sannolikt inte får tillbaka, liksom budgeterade intäkter som har uteblivit. Trots detta går de alltså med vinst och har inte behövt göra sig av med personal.
– Vi hade lång tid att ta höjd för det här, och det kom under en period när det var all time high på allt annat. Vi har inte behövt göra oss av med folk och har lyckats flytta om personal till andra uppdrag, berättade vd:n Magnus Valentin tidigare för Resume.se.

Aktieägarna får en utdelning på 8,5 miljoner kronor. Under året sålde koncernen sin andel i bolaget South Valentin&Byhr till två av medarbetarna.

Medeltalet anställda uppgick till 107 (90) stycken.