Rekryteringsbolaget Hammer & Hanborgs undersökning "Kommunikatören" visar på stora brister hos många företag när det gäller kriskommunikationsdelen.

Drygt 50 procent av de 3 318 professionella kommunikatörer som svarat, säger att det saknas eller att de inte känner till om den egna organisationen har en krisplan.

Undersökningen visar också att den privata sektorn i större utsträckning saknar krisplan. 41 procent jämfört med offentliga sektorns 72 procent.

När det gäller en speciell plan för kriser som startar inom sociala medier är siffran ännu högre – 49 procent saknar plan och 20 procent vet inte om det finns någon.

– Vi är mycket förvånade över de svar vi fick. Dels över hur stor skillnad det var mellan privat och offentlig sektor. Men även att sociala medier fortfarande är eftersatt. Det är anmärkningsvärt då 77 procent av företagen använder sociala medier som kanal i dag, menar Christina Hammer, grundare och delägare i Hammer & Hanborg.

Fler än hälften av respondenterna räknar med att deras företag/organisation kan hantera en kris utan konsulthjälp. Det företag som anses bäst på att kommunicera i kris är Fritidsresor baserat på deras agerande i samband med tsunamikatastrofen 2004.

– De uppfattades som tydliga, visade medmänsklighet och försökte göra allt de kunde i det kaos som rådde. Det är fortfarande de hörnstenar kriskommunikation bygger på, säger Christina Hammer.