Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte under sommarmånaderna juni och juli att öka.

Totalt efter årets sju första månader har investeringarna ökat med knappt 2 procent jämfört med samma period i fjol.

För månaderna juni och juli var ökningen jämfört med motsvarande månader föregående år, 3 respektive 1 procent.

Förklaringen till ökningen är till stor del fortsatt starkt tryck på tv, där investeringarna hittills i år har ökat med drygt 9 procent. Totalt förmedlades under juni och juli 1,5 miljarder kronor, enligt Mediebyråbarometern.

Mediekategorierna TV och internet växte mest i absoluta tal och motsvarar mer än hälften av de sju första månadernas totala investeringar. Sökordmarknadsföring är dock den mediekategori som växer snabbast med en tillväxt på nästan 30 procent hittills i år.

– Även om tillväxttalen för juni och juli är förhållandevis försiktiga så är det glädjande att våra medlemmars medieinvesteringar för årets sju första månader överglänser det rekordstarka 2011. Att marknaden totalt håller volymen uppe förklaras till stor del av den höga efterfrågan på TV-reklam och de prishöjningar som skett där, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Print backar och allra värt är det för storstadspress som hittills i år tappat nästan 13 procent.

– Den tydligt nedåtgående trenden för print håller tyvärr i sig genom sommaren. Värt att notera inom printkategorin är nu även att landsortspress backar kraftigt. Hittills har ju den kategorin lyckats attrahera annonsköp mer effektivt än de andra, förklarar Staffan Slörner.

Även radio och bio backar. De har minskat med 17 respektive 20 procent hittills i år.

Utomhus faller med nästan 7 procent hittills i år.

Direktreklam/annonsblad har en positiv utveckling på sju månader, men ett fall i juni och i juli.