SvD, som får 60 miljoner kronor i presstöd årligen, presenterade i fredags en svag kvartalsrapport med vikande vinst. Vinsten föll från 28 till 12 miljoner kronor. Även omsättningen minskade, från 298 till 278 miljoner kronor.

Samma dag fick tidningens medarbetare chockbeskedet att ytterligare kraftfulla nedskärningar väntar. SvD kapade nyligen 15 tjänster – men det räcker inte alls. Det väntar nya personalneddragningar.

– Hur många och vilka tjänster som ska bort kan vi inte svara på i dag, men vår bedömning är att stora besparingar kommer att krävas på samtliga avdelningar. Exakt antal och ny organisation är en fråga för kommande förhandlingar mellan arbetsgivare och fack. Det kommer att finnas avgångserbjudanden, men hur de ska se ut återstår att ta fram, meddelade Lena K Samuelsson personalen i fredags.

Hon kan i dag inte säga mer än i fredags eftersom hon inte vill föregå förhandlingarna.

På printsidan kommer stora förändringar ske i höst för att anpassa sig bättre till läsarnas och marknadsens behov. Tidningen ska göras om. Men hur det kommer att te sig vill hon inte heller gå in på.

Lena K Samuelsson menar dock att SvD även fortsättningsvis kommer att komma ut sju dagar i veckan. Inte heller distributionen berörs av besparingarna, förklarar hon.

– Den dagliga realtionen är jätteviktig i print.

Lena K Samuelsson poängterar att SvD ligger i framkant digitalt med SvD.se och Nliv.se och att man samtidigt gör en offensiv satsning. Där man ska presentera ett nytt kraftfullt koncept.

Facklubben på SvD är starkt kritisk till planerna på nedbemanning.

SJF-klubben ser ”en betydande risk i att den påtalade nedbemanningen resulterar i en allt för tunn produkt som SvD:s läsare inte längre vill betala för. Därmed är vi också oroliga för att den långsiktiga effekten blir att intäktsbasen utarmas ytterligare. Detta gäller inte minst pappersutgåvan, som än så länge är företagets enda intäktskälla av vikt."

SvD har 180 anställda på redaktionen och totalt 350 anställda.