LRF Media, med 400 anställda och en omsättning på 700 miljoner kronor, har centraliserat verksamheten till Stockholm.

”Med ett tydlig marknads- och försäljningsfokus har Mikael Bergh nu antagit utmaningen att driva upplagearbetet på LRF Media mot nya mål", skriver LRF Media i ett pressmeddelande.

– LRF Media står inför ett systemskifte och tillsammans med all den kompetens och erfarenhet som redan finns i organisationen skall det bli mycket roligt att driva och utveckla bolaget vidare, säger Mikael.

Mikael Bergh har ett förflutet på Svenska Dagbladet och Talentum Media i roller som Produktchef, Marknadschef, Marknadsdirektör, Chef digitala affärer och Affärsområdeschef.

– Vi skall agera och upplevas som den moderna, offensiva och mest professionella upplageorganisationen på den svenska tidskriftsmarknaden och i den rollen passar Mikael in mycket bra, säger Henrik Olsson, Kommersiell direktör på LRF Media.