Personalen på Lowe Brindfors informerades om nedskärningarna i dag. Efter nedbemanningen kommer byrån att ha 85 medarbetare. Det är främst tjänster inom administration och produktion som berörs.

Lowe Black med en handfull medarbetare går upp i Lowe Brindfors. I förra veckan meddelade Lowe Blacks vd Klara Eide att hon lämnar företaget. 

– Det här är de neddragningar som bör räcka för att skapa en lönsam och sund ekonomisk bas för att bygga den toppbyrå vi vill vara, säger Anette Gårdö.

De senaste åren har varit turbulenta för Lowe Brindfors. Byrån har tappat de tre största kunderna Saab, Vattenfall och Electrolux. Och det märks.

Under 2011 omsatte Lowe Brindfors 226 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 294 miljoner 2010 och 315 miljoner 2009. Byråintäkten landade på 113 miljoner kronor vilket är 22 procent sämre än 2010.

Resultatet efter finansiella poster under 2011 blev -31 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 900 000 kronor i vinst det föregående året. Räknar man bort management fees till nätverket blev rörelseförlusten "bara" 17,6 miljoner kronor.

Lowe Brindfors kommer att presentera sitt nya upplägg i höst,  efter omstruktureringarna.