Sandlin jobbar kvar tills det att Socialdemokraterna i Västerbotten hittat en lämplig efterträdare. Rekryteringsprocessen har nu inletts av Socialdemokraterna i Västerbotten, som har rekryteringsansvaret.

– Jag hoppas att hennes efterträdare kommer att fortsätta i samma goda anda, säger Folkbladets chefredaktör och ansvarige utgivare Daniel Nordström.

Blanca Sjöstedt