Guldägget har sin Platinaakademi – nu får även 100-wattaren ett "Hall of Fame".

100-wattarens akademi består av 16 personer, ena hälften från annonsörssidan och den andra från byråsidan. På det årliga 100-wattsmötet kommer hedersledamöterna fungera som ett rådgivande organ.

Alla som tävlar i 100-wattaren har chansen att bli utnämnd till hedersledamot. I år består akademien av de som samlat flest poäng sedan millenniumskiftet men efter utdelningen av årets priser kommer alla watt att räknas på nytt.

100-wattsakademin 2012

Från annonsörsidan
Håkan Wrede (775 watt)

Karin Rågsjö (475 watt)
Marianne Lundgren-Précenth (350 watt)

Karin Brynell (325 watt)
Eva Fernvall (325 watt)

Bengt Möller (300 watt)
Jonas Tränk (275 watt)

Fredrik Hjelmquist (275 watt)

Från byråsidan
Johan Öhlin (800 watt)

Ulf Enander (700 watt)

Ulf Strömqvist (625 watt)

Lina Engler (600 watt)

Stefan Rudels (500 watt)

Hans Andersson (475 watt)

Peter Preisler (425 watt)

Hugo Mann (425 watt)

Text: Blanca Sjöstedt