King har nyligen kommit in med sitt bokslut som sträcker sig över 16 månader, från 1 september 2010 till 31 december 2011.

Under perioden uppgår byråintäkten till 82 miljoner kronor, och den totala omsättningen stannar på 136 miljoner kronor. Året innan hade King en byråintäkt på 62 miljoner kronor och en omsättning på 100 miljoner kronor.

King gör ett rörelseresultat på hela 22 miljoner kronor, och i förhållande till byråintäkten ger det en vinstmarginal på 27 procent.

Resultatet på sista raden landar på 15,8 miljoner kronor, och hela överskottet delas ut till moderbolaget Groves Trail Ltd, som på bolagsstämman representerades av Sunit Mehrotra.

Byrån hade i medeltal 29 (30) anställda under perioden och lönekostnader på 24,4 (21) miljoner kronor. Byråintäkten per anställd uppgår till 2,8 miljoner kronor.