Logotypen ska "signalera arvet men också ge en signal om framtiden - en nyhet och en fräschhet" säger Microsofts Jeff Hansen till Seattle Times.

Typsnittet som används heter Segoe och texten följs av en symbol som kan liknas med den gamla Windows-logotypen.

Blanca Sjöstedt