Första halvåret 2012 visar en omsättning på MSEK 2 698 (2 713) och ett rörelseresultat på MSEK 138 (114)  för gruppen.

Stampen beskriver det som att Göteborgs-Posten, Promedia och Mediabolaget Västkusten har likartad utveckling där den gemensamma nämnaren är ökad total räckvidd, prispress på annonsutrymmen, kostnadsreduceringar och digital tillväxt.

Satsningen på strategiska förvärv går vidare efter OTW köpet.

Pelle Mattisson är ny vd efter Tomas Brunegård.