Amanda Koutra tillträdde som vd för Carat hösten 2008. Nu tvingas hon bort.

Styrelsen för Carat Sverige AB idag har beslutat att vd Amanda Koutra avgår med omedelbar verkan och lämnar därmed samtliga koncernrelaterade uppdrag.

”Det finns ingen enskild anledning eller orsak till detta beslut, utan det är en samlad bedömning av hur styrelsen anser att vi skapar de bästa förutsättningarna för Carat och Aegis Media koncernen att skapa tillväxt”, skriver Carat i ett pressmeddelande.

Göran af Klercker går in som vd för Carat Sverige parallellt med sin tjänst som koncernchef för Aegis Media Sverige.

– Vi har tagit beslutet att jag går in som vd för Carat bredvid min roll som koncernchef i Aegis Media. Amanda stiger av. Det finns inga specifika anledningar eller orsaker bakom det, utan vi har gjort en samlad bedömning, säger Göran af Klercker.

Det här innebär väl i praktiken att hon får sparken?
– Nej, jag skulle inte säga att hon får sparken. Det är diskussion som vi har haft i styrelsen där Amanda också ingår.

Men det var inte hon som tog beslutet att lämna?
– Nej, det är ett samlat styrelsebeslut.

Vad var det som inte fungerade med henne som vd?
– Det är inte en personfråga. Vi har tittat på förutsättningarna för Carat och koncernen som helhet. Och vi har kommit fram till att det bästa är att jag har ansvaret om både för Carat och koncernen som helhet.

Finns det några oegentligheter som föranleder ert beslut?
– Nej, absolut inte.

Hur ser hennes avgångsvillkor ut?
– Det kommenterar jag inte.

Det känns som att något har hänt här som ni inte säger.
– Ja, något har hänt. Vi väljer att byta ledning. Det som kan upplevas dramatiskt är också normalt för alla bolag – att värdera vad som är den bästa ledningsstrukturen.