På Svenska Spel har man inga kommentarer angående den pågående offentliga upphandlingen av mediebyrå. Carat har haft uppdraget i många år och det är byråns största kund.

När beskedet om Amanda Koutras sorti från Carat kom i går satte spekulationerna i gång om att det berodde på att byrån tappat Svenska Spel.

Men något sådant besked har inte Carat fått från Svenska Spel, enligt Göran af Klercker som vidhåller att det inte finns någon enskild händelse bakom beslutet att inte fortsätta med Amanda Koutra som vd.

– Det finns ingen enskild anledning eller orsak till detta beslut, utan det är en samlad bedömning av hur styrelsen anser att vi skapar de bästa förutsättningarna för Carat och Aegis Media koncernen att skapa tillväxt. Vi har tittat på förutsättningarna för Carat och koncernen som helhet. Och vi har kommit fram till att det bästa är att jag har ansvaret om både för Carat och koncernen som helhet.

Svenska Spels medieinvesteringar låg på 300 miljoner kronor brutto i i fjol, enligt Sifo Reklammätningar.