Antalet aktier i Aspiro ökar med 137 506 677 stycken, från 206 260 016 aktier till sammanlagt 343 766 693 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 92 038 719,1832 SEK från 138 058 073,94 SEK till 230 096 793,1232 SEK, uppger Aspiro i ett pressmeddelande.

Aspiro lanserade nyligen Wimp i Holland, under varumärket Ziggo Muziek.

Wimp finns även tillgängligt i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland och ska ut på ytterligare två marknader i år, först Polen. Aspiro uppger att tjänsten har ungefär 350 000 betalande användare.

Aspiro spår en tillväxt på minst 80 procent 2012 jämfört med 2011, inom affärsområdet Music.
Aspiro kör hårt och förväntar sig ett negativt EBITDA under 2012.

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 71,9 MSEK (42,4 MSEK. EBITDA för första kvartalet uppgick till -16,1 MSEK (-10,2 MSEK). Resultatet för första kvartalet uppgick till -18,7 MSEK (-14,4 MSEK).