Med hjälp av att skapa samma spänning som vid skrapandet av en lott är det meningen att öka intresset och inlärningsförmågan hos mottagarna. I första skraprutan presenteras ett krisscenario. Utifrån olika alternativ får man välja hur man ska agera genom att skrapa en ny ruta. På så vis utvecklas situationen och man ställs hela tiden inför nya ställningstaganden.

-Vi har också tagit fram ett digitalt kunskapsquiz som kan användas som lektionsmaterial, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MBS.

Spelet är utformat för att användas i undervisning på gymnasienivå. Det heter "Isstormen" och handlar om att Sverige drabbas av ett oväder. Genom att ta rätt beslut ska spelaren minimera krisens konsekvenser. Spelet hämtar även den geografiska positionen från Google Maps så att man får spela i sin egen närmiljö.

Kampanjen lanseras nu i september då foldrarna skickas ut till drygt 100 000 av Sveriges 18-åringar.