Dela sidan:

I dag presenterade public service utredarna huvuddragen i sitt förslag på DN:s debattsida. Förslaget innebär att tv-avgiften slopas till förmån för en tv-skatt, samtidigt som Radiotjänst i Kiruna avvecklas.

Miljöpartiets Peter Eriksson är skeptisk kring till utredarnas förslag Med en övergång till skattefinansierad statlig tv kan den politiska makten styra av Public service resurser i konjunktursvängningar.

– Jag är skeptisk till en förändring. Det finns en uppenbar risk att public serviceföretagen blir beroende och sårbara för konjunkturen. Det kommer att bli enklare för politiker att använda skatten som ett medel vid budgetsaneringar, säger Peter Eriksson (mp) till Resumé.

Vad får det för konsekvenser?

– Befinner vi oss i en lågkonjunktur kan man tänka sig att ett fungerande public service kanske inte står högst på prioriteringslistan. Vilket indirekt ger konkurrensfördelar till SVT:s konkurrenter.

Hade du velat se att tv-avgiften bestod i dess nuvarande form?

– Just nu är jag inte säker på att en förändring är motiverad. Det finns en hög betalningsvilja hos opinionen på närmare 90 procent. Och de tekniska argumenten som används håller inte eftersom vi snarare ser att SVT stärker sin ställning när det kommer till tv-tittande.

Peter Erikssons partikollega, Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Tina Ehn, ställer sig frågande kring i fall de utredarnas förslag värnar om Public service oberoende.

– Public service oberoende från den politiska makten är viktigast. Jag ställer mig frågande kring den framtida nedläggningen av Radiotjänst. En fungerande myndighet avlägsen från makten i Stockholm som markerar oberoendet, säger Tina Ehn.Dela sidan: