Dela sidan:

TV4 lyfter fram några av utredningens förslag och ställningstaganden som man menar är bra för en sund konkurrens och mångfald.

Dessa punkter är:
- Ett skärpt och förtydligat public service-uppdrag med fokus på bland annat kultur, nyheter och på program som den kommersiella tv-världen inte täcker.

- Större krav på transparens, öppenhet och redovisning. Här finns i dag stora brister, inte minst när det gäller kommersiella intäkter.

- Förbud mot produktplacering.

- Att man ska leverera i enlighet med sitt uppdrag, inte utifrån tittarsiffror och en upplevd konkurrens från kommersiella bolag om marknadsandelar.

Utredningen saknar dock "skarpa förslag” kring följande punkter, anser TV4::

- Direkt och indirekt sponsring.
- Kommersiella samarbeten.
- Hur man ska säkerställa att public service-bolagen inte snedvrider konkurrensen på mediemarknaden. Över huvud taget saknas en konsekvensanalys av framför allt SVT:s marknadspåverkan, något som tydligt ingick i utredningsdirektivet.

– Sammanfattningsvis är utredningen är ett litet steg på vägen, men analysen av framför allt SVT:s marknadspåverkan saknas. Om inte regeringen tar fasta på det, samt kraven på förbättrad redovisning så att man mycket tydligt kan följa upp och undersöka vad SVT sänder och hur finansieringen ser ut, riskerar utredningen att bli ett slag i luften, säger Åsa Jamal.Dela sidan: