- På kort sikt förändrar det här ingenting, vi jobbar på som planerat. Tillsammans med kunden kommer vi nu dock att se över målgruppsmässiga prioriteringar. Att betänkandet skulle komma idag var ju känt redan när vi fick uppdraget, även om vi inte kände till vad kommittén skulle rekommendera, säger Annika Carstedt.

Hon tillägger även att inga beslut är fattade och att Ruth ser fram emot att jobba med Radiotjänst åtminstone till och med 1 januari 2014.