– Även om inte branschen lyckas upprepa 2010 års mycket starka resultat kan 2011 i ett längre perspektiv ses som ett relativt gott år när det kommer till dagspressens lönsamhet, meddelar Presstödsnämnden i sin sammanfattning som visar att Dagens Industri var den mest lönsamma tidningen, med Nya Wermlands-Tidningen och Nya Lidköpings-Tidningen på andra respektive tredje plats. 

Den totala nettomarginalen för dagspressen sjönk med 0,7 procent jämfört med 2010.

Det är 90 dagstidningsföretag som analyseras i rapporten, och totalt uppgick intäkterna förra året till 19 miljarder kronor, samma som året innan.

Det statliga driftsstödet minskade med 0,8 procent. Ökade kostnader med en halv miljard kronor drog ner vinsterna.

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri redovisade störst rörelseöverskott och svarade tillsammans för 45 procent av årets samlade rörelseresultat i den svenska dagspressen, skriver Journalisten som tagit del av rapporten.

Företag Intäkter Marknadsandel Rörelseresultat

Stampen 5 603 mkr 25,4 procent  409 mkr

Bonnier 4 995 mkr   22,7 procent  136 mkr

Schibsted 3 370 mkr 15,3 procent 318 mkr

NTM 1 811 mkr 8,2 procent 85 mkr

Mittmedia 1 634 mkr 7,4 procent -17 mkr

Gota Media 1 036 mkr 4,7 procent 78 mkr

NWT/HD 1 034 mkr 4,7 procent 127 mkr