Stampens Marknadschefsindex visar att marknadscheferna för landets ledande varumärken tror på oförändrad tillväxttakt. I tredje kvartalet uppger mer än fyra av tio marknadschefer att de kommer att öka sina marknadsinvestringar det kommande året.

Bara två av tio kommer att dra ner på satsningarna. De anser även att hushållen har fått ökat köputrymme i år igen.

– När stora varumärken satsar på att stimulera konsumenterna med lanseringar och reklam påverkar det tusentals enskilda köpbeslut. Det återverkar på hela samhällsekonomin, säger Sven-Olof Bodenfors, initiativtagare till Marknadschefsindex inom Stampen.

Marknadscheferna bedömer samtidigt att hushållen håller lite hårdare i plånboken då konsumenternas förtroende för ekonomin har minskat. Var tredje marknadschef tror

att konsumenterna håller i plånboken mer än tidigare och övriga bedömer att sparandet blir oförändrat kommande månader.

Både under första och andra kvartalet i år förutspådde Marknadschefsindex god tillväxt. Nu signalerar marknadscheferna en mer blygsam marknadsutveckling. Läget var liknande under tredje kvartalet i fjol. Resultatet blev då att medieinvesteringarna ökade under det första halvåret i år - och att den inhemska konsumtionen överträffade finansmarknadens förväntningar.

– De som har svarat i Marknadschefsindex representerar konsumtion för cirka 1 000 miljarder kronor per år. Det gör deras bedömningar tillförlitliga, säger Lars Rundblom, marknadsdirektör i Stampen.

Var tredje marknadschef spår att den svenska konsumtionen utvecklas bättre på ett års sikt än de närmaste månaderna. Nära hälften tror att deras marknad ökar i värde och de förväntar sig bättre priser på längre sikt.

PeriodMarknadschefsindexFörändring
2012 Q1                  
43,9    
2,6
2012 Q2                  

47,5

3,6

2012 Q3                
47,7

0,3