Sändningen av den svenska krigsfilmen Gränsen i Canal + First klockan 12.45 innehöll påträngande och verklighetstroget våld, enligt Granskningsnämnden.

”Med hänsyn till att filmen sändes med start kl. 12.45 var risken för att barn skulle kunna se den betydande. Nämnden beslutade att anmäla sändningen till Justitiekanslern. Nämnden ansåg att den också stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 12/01346)”, skriver Granskningsnämnden.

Resumé har sökt ansvariga på C More.