Det som händer nu är alltså att TV4-gruppen överklagar Skatteverkets beslut om att avstå från anstånd med betalningen av skatten tills fallet har prövats i högsta instans. TV4:s avdrag på nära 90 miljoner kronor för skuldränta anser Skatteverket är felaktigt, och både förvaltningsrätten och kammarrätten har tidigare gått på verkets linje.

Eftersom Skatteverket anser att TV4 med all sannolikhet kommer att dömas även i Högsta förvaltningsdomstolen, har de bestämt sig för att avslå kanalens begäran om anstånd.