rong>Trifa Shakely har varit chefredaktör på Bang sedan mars 2011 och går vidare till egen verksamhet, bland annat ett litterärt projekt. Vanja Hermele har vikarierat som chefredaktör och återgår efter vikariatet till sin frilansverksamhet som författare, skribent och föreläsare.

– Bangs styrelse tackar Trifa Shakely för de fantastiska nummer hon varit med och producerat under sin tid på Bang och det idoga arbete som lett till att Bang växt och nått många nya läsare. Vi önskar både Trifa och Vanja lycka till med sina kommande projekt, säger Jenny Grenander, ordförande i föreningen Bangs styrelse i en kommentar.


Bang kommer nu att ledas av sin andra ordinarie chefredaktör Johanna Palmström som är tillbaka från tjänstledighet samt vikarierande chefredaktör Anneli Carnelid.

Anneli Carnelid är journalist och har bland annat arbetat som redaktör på TV4 och varit redaktör för den queerfeministiska kulturtidskriften Ful.