- Landshypotek har ett attraktivt erbjudande för inlåning. Som medlemsägt företag är man långsiktig och kan erbjuda en hög inlåningsränta. Vi ska hjälpa Landshypotek att bli en riktig bank. Det innebär ytterligare en positionering. Utöver att kommunicera mot en särskild nisch ska de bli en bank som också är relevant för flera människor, säger Fredrik Pantzerhielm som är kundansvarig.

Men Landshypotek är inte ett speciellt känt varumärke, och det kan vara svårt att kommunicera komplext om verksamheten till flera målgrupper samtidigt. I första hand är det viktigt att skapa uppmärksamhet.

- Den stora utmaningen är att göra Landshypotek synligare och tydligare. Idag är det få som känner till bankens styrkor och den ses som mossig och lite oklar.

Uppdraget sker paralellt med ett stort internt affärstutvecklingsarbete hos banken och Fredrik Pantzerhielm tror att byråns erfarenhet av att jobba med bland annat Arla, som också är ett kooperativt företag, var ett starkt kort i kampen om uppdraget.

- När man jobbar med sådana här företag får man en ganska djup kunskap om deras verksamhetsområden och den politiska verklighet som de agerar i, men som i alla affärsrelationer handlar det naturligtvis också mycket om personkemi.

Fredrik Pantzerhielm kan inte säga någonting om uppdragets omfattning idag men menar att det är ett viktigt uppdrag för ANR BBDO som omsatte 41,7 miljoner och gjorde en vinst på 6,4 miljoner under 2011

- Det är inte så ofta man får vara med på en sådan här resa, avslutar han.

Arbetsgruppen består av:
(övre raden från vänster)
Fredrik Pantzerhielm, kundansvarig
Fredrik Antonsson, copy
Marcus Göransson, ad
(nedre raden från vänster)
Jacqueline Nyman, produktionledare
Ella Rudebeck, grafisk design 
Andreas Lönn, creative director
(saknas på bild)
Anna Jensen, planner