Det är undersökningsföretaget Aalund som har intervjuat 183 näringslivsjournalister från nationella, regionala och lokala medier i Sverige. Journalisterna har fått utvärdera sin relation till och uppfattning av tre till fem företag och verksamheter som de har arbetat med under det senaste året.

Totalt har 36 olika företag utvärderats och bland dessa ligger Systembolaget i topp med omdömet att de totalt sett har en bra relation till media i kombination med att de har en positiv image både som företag i helhet men även sett till deras högsta ledning.

Men de som verkligen tar storslam är Swedbank och då framförallt vd Michael Wolf och kommunikationschefen Thomas Backteman som båda lyfts fram i fråga om vilken vd och kommunikationschef som journalisterna tycker är bäst på press- och medierelationer.

Backteman tar över förstaplatsen bland kommunikationschefer från Fritidsresors Lottie Knutsson och journalisterna sägs tycka att han är en ytterst kunnig och kompetent kommunikationschef som dessutom är bra på att förklara och är mycket lättillgänglig.

Backtemans chef Michael Wolf toppar sin lista framför Ratos-chefen Arne Karlsson och anses vara trovärdig, aktiv och engagerad.  Det framhålls också att han alltid är tillgänglig, även när det gäller lokalpressen.

Undersökningen genomfördes under våren 2012. Samtidigt som den gjordes i Sverige har motsvarande undersökning också genomförts Norge, Danmark och Finland.