Den framtida marknaden för connect-tv var det stora samtalsämnet på Nordic Media Summit i Köpenhamn i förra veckan. Den än så länge oetablerade marknaden innehåller många aktörer och branschaktörerna kan komma att verka på ett mycket mer fragmenterat landskap än idag.

– Idag är det tv-stationerna som sitter på rättigheterna eftersom reklam är den största inkomstkällan. Med connected-tv kommer det finnas fler aktörer som jobbar med innehåll, säger Mattias Spetz managing director för Smartclip i Norden.

Marknaden för connected-tv är fortfarande oetablerad. Samtidigt har idag 60 procent av de tv-apprater som finns i handeln en smart-tv-funktion. Webb-tv är fortfarande den största affären för Smartclip, men connected-tv är den marknad som företaget ser störst potential i.

Smartclip har slutit avtal med LG och ett flertal apptillverkare. Man för en löpande dialog med publicisterna för att övertala dem att integreras med LG. Mattias Spetz tror att connected-tv kan hota det linjära tv-tittandet.

– Vi vet ju vad som har hänt med telefonen. Hur mycket ringer man på sin telefon i dag kontra använda appar, maila och spela spel. TV:n kommer bli som ett nöjescenter och det här tar tid från det linjära tv-tittandet.

I USA har de traditionella tv-aktörerna redan gått till motangrepp. HBBTV har utvecklat en fjärrkontroll utan den röda knappen som aktiverar connect-tv för att kunna styra konsumenten.

Hur lång uthållighet har ni med den här affären?
– Hur lång som helst. Den här affären växer mer procentuellt än vad webb-tvaffären gör.

TV-levarantörerna är medvetana om connect-tv:s potential. I dag tillverkar de apparater som inte går att använda utan anslutning till connected-tv. Vinnarna är de som sitter på rättigheterna till tv-program och applikationer.
– Allt det vi har upplevt med smartsphones kommer att ske med framtidens tv-tittande. Beteendet växer.

Vad kommer att vara framgångsreceptet?
– Jag tror att det är samma strategi som för internet och mobilt. Tar man position för alla andra blir man störst. Aftonbladet för först på nätet och i mobilen, idag är man störst.