Den nedåtgående trenden bland papperstidningarna fick Amelia att börja fundera över sin egen ställning. Åsa Lundegård som är chefredaktör på tidningen förklarar att det nog krävs att varje enskild tidskrift analyserar hur man kan utveckla sin produkt till de behov läsarna har idag.

Risken finns att de strukturella problem som papperstidningen tampas med ses som den enda förklaringen till varför tidskrifternas upplagor minskar.

Amelias nya satsning bygger på en ny grafisk form, utvecklad av Amelias ad Jonna Olsson. Det kommer även ske vissa förändringar av innehållet både i tidningen och på webben.

Det första nya numret lanseras den 25 oktober. Förändringarna på webben kommer att ske när det andra nya numret släpps i samband med en kampanj runt nysatsningen.

– Den nya formen är modern och har för avsikt att underlätta för våra läsare. Den gynnar också annonsörerna då deras annonsutrymme blir renare. Innehållet kommer att ändras lite samtidigt som vi har varit noga med att behålla Amelias kärna, säger Åsa Lundegård.

När Amelia startade var läsarnas identifikation det viktigaste. Idag är det lätt att känna igen sig på sociala medier och i bloggar. Tidningen har därför ändrat fokus och utvecklat identifikationsmomentet för att snarare vara guidande och inspirerande.